در صورتي كه به دليل نداشتن رمز دوم يا نداشتن ساير اطلاعات كارت يا هر دليل ديگر نمي توانيد از خريد آنلاين استفاده كنيد مي توانيد مبلغ طرح يا طرح هاي انتخابي خود را به شماره كارت ما واريز كنيد بعد از واريز مبلغ، فرم زير را پر كرده تا طرح مربوطه برايتان ارسال گردد.
در قسمت ايميل و شماره موبايل تلگرام، حداقل يكي از اين دو مورد را پركنيد تا بتوانيم طرح را برايتان ارسال كنيم.
در صورت نياز با ما تماس بگيريد

شماره كارت ملت 6104337907126468 به نام فضل احمد خرمي ريزه ئي

يا ايميل يا شماره همراه تلگرام را وارد كنيد تا طرح با يكي از اين دو روش برايتان ارسال شود

ايميل

شماره موبايل تلگرام

كد طرح انتخابي (الزامي) كدها را با فاصله وارد كنيد
چنانچه طرحتان فاقد كد است 0 وارد كنيد و در قسمت توضحيات توضيح دهيد.

مبلغ واريزي(الزامي)

چهار رقم آخر كارت يا كد رهگيري(الزامي)

توضيحات

روي مربع سفيد زير كليك كرده تا تاييد شود كه اين فرم توسط رباط پرنشده است، بعد روي ارسال كليك كنيد